Thông báo EOL sản phẩm MikroTik năm 2023

Cập nhật 21/07/2023

Bên dưới là thông báo ngưng sản xuất (EOL) một số dòng thiết bị MikroTik. Đang chú ý, trong đó có các dòng thiết bị Cloud Cord Router CCR1009, CCR1036 thế hệ thứ nhất đang được yêu thích. Các sản phẩm này được đề xuất thay thế bằng còn dòng MikroTik Cloud Core Router thế hệ thứ 2 là CC2004CCR2116.

MikroTik EOL 2023

Vào tháng 7/2023, MikroTik thông báo ngừng sản xuất (EOL) thêm một số sản phẩm, đáng chú ý là thiết bị CCR1072-1G-8S+, được thay thế bằng thiết bị mới với hiệu năng cao hơn là CCR2216-1G-12XS-2XQ. Bên cạnh đó, có thể thay, toàn bộ dòng sản phẩm RB2011 sẽ được thay thế bằng thiết bị MikroTik RouterBoard L009UiGS-RM Chi tiết thông báo như bên dưới.

MikroTik EOL 072023
Thông báo EOL MikroTik tháng 7 năm 2023