Thông báo EOL sản phẩm MikroTik năm 2023

Bên dưới là thông báo ngưng sản xuất (EOL) một số dòng thiết bị MikroTik. Đang chú ý, trong đó có các dòng thiết bị Cloud Cord Router CCR1009, CCR1036 thế hệ thứ nhất đang được yêu thích. Các sản phẩm này được đề xuất thay thế bằng còn dòng MikroTik Cloud Core Router thế hệ thứ 2 là CC2004CCR2116.

MikroTik EOL 2023