– Kinh doanh: 0917 39 77 66
– Điện thoại: (028) 38682371
– Email: info@switch-router.com
– Hỗ trợ kỹ thuật: Liện hệ phụ trách bán hàng.