Trang nhất Sản phẩm Thiết bị bảo mật

Thiết bị bảo mật

Thiết bị bảo mật

Meraki MX400 Cloud Managed Security Appliance - Large Branch, Campus / Concentrator (Approx. 250 – 10,000 Users) - Interfaces 8 × GbE , 8 × GbE ( SFP) , 4 x 10GbE (SFP+) - Stateful Firewall Throughput 1 Mbps , - VPN Throughput 325 Mbps.
Meraki MX90 Cloud Managed Security Appliance - Medium Branch (Approx. 100 – 250 Users). - Interfaces 8 × GbE , 2 × GbE ( SFP). - Stateful Firewall Throughput 500 Mbps. - VPN Throughput 225 Mbps.
Meraki MX80 Cloud Managed Security Appliance - Medium Branch (Approx. 20 – 100 Users). - Interfaces 5 × GbE. - Stateful Firewall Throughput 250 Mbps. - VPN Throughput 125 Mbps.
Meraki MX60W Small Branch Wireless Security Appliance - 1x 802.11b/g/n or 802.11a/n radio, 3x3 MIMO with 3 spacial streams. - Recommended for small branches (up to 20 users). - Auto VPN self-configuring site-to-site VPN. - Layer 7 application traffic shaping. - Stateful firewall, NAT, DHCP, DMZ. - USB: 1 × USB 2.0 for 3G/4G failove.
Meraki MX60 Cloud Managed Security Firewall Appliance. - 100% Cloud Managed Networking and Security - Stateful firewall throughput: 100 Mbps - Supports approximately up to 20 users - Discreet, economical form factor - Cloud-based centralized management.
Thiết bị firewall Cisco ASA 5500 Edition Bundle ASA5525-K9 ASA 5525-X with SW, 8GE Data, 1GE Mgmt, AC, 3DES/AES.
Thiết bị bảo mật Cisco ASA 5500 Edition Bundle ASA5515-K9 ASA 5515-X with SW, 6GE Data, 1GE Mgmt, AC, 3DES/AES.
Thiết bị bảo mật Cisco ASA 5500 Edition Bundle ASA5512-K9 ASA 5512-X with SW, 6GE Data, 1GE Mgmt, AC, 3DES/AES.
Thiết bị bảo mật Cisco ASA5505-SEC-BUN-K9, phù hợp cho các văn phòng, công ty với số lường người dùng không hạn chế. Tuy nhiên, khuyến nghị số lượng người dùng không quá 100. Thiết bị bảo vệ người dùng trước các nguy cơ tấn công từ Internet, ngoài ra, thiết bị còn hỗ trợ VPN, giúp người dùng kết nối từ xa về văn phòng, công ty để truy cập tài nguyên.
Thiết bị bảo mật Cisco ASA5505-BUN-K9, phù hợp cho các văn phòng, công ty với số lường người dùng không quá 10. Thiết bị bảo vệ người dùng trước các nguy cơ tấn công từ Internet, ngoài ra, thiết bị còn hỗ trợ VPN, giúp người dùng kết nối từ xa về văn phòng, công ty để truy cập tài nguyên.
  Trang trước  1 2Trang sau