Thiết bị lưu trữ mạng - NAS - Sao Thiên Vương, Phân phối thiết bị mạng MikroTik, HP, Cisco, Fortigate, Peplink, Extreme networks, ...

Trang nhất Sản phẩm Thiết bị lưu trữ Thiết bị lưu trữ mạng - NAS

Thiết bị lưu trữ mạng - NAS

Thiết bị lưu trữ mạng - NAS

Thiết bị NAS INFORTREND EONNAS 1008L - Intel Core i3 Dual-Core 3.3GHz CPU - Online and automatic RAID capacity expansion - Deduplication: Inline, block-level - Compression - Thin provisioning (iSCSI volumes only) - PN: NS1012000000C-0032
Thiết bị NAS INFORTREND EONNAS 1004L - Intel Atom Dual-Core 2.13GHz - Online and automatic RAID capacity expansion - Deduplication: Inline, block-level - Compression - Thin provisioning (iSCSI volumes only) - PN: NS1004L00000B-0032
Thiết bị NAS INFORTREND EONNAS 1008C - Intel Celeron Dual-Core 2.5GHz - Online and automatic RAID capacity expansion - Deduplication: Inline, block-level - Compression - Thin provisioning (iSCSI volumes only) - PN: NS1008C00000C-0032
Thiết bị NAS INFORTREND EONNAS 1008L - Intel Atom Dual-Core 2.13GHz - Online and automatic RAID capacity expansion - Deduplication: Inline, block-level - Compression - Thin provisioning (iSCSI volumes only) - PN: NS1008L00000C-0032
Thiết bị lưu trữ NAS HP StoreEasy 1540 cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. - Intel® Xeon E5-2403v2 1.8GHz quad core processor, 8 GB Memory, and 4 LFF drive slots, tower. - Hỗ trợ số lượng người dùng kết nối đồng thời lên đến 1300. - Giao tiếp mạng: 1 x 1Gb 366i Ethernet Adapter. - Hệ điều hành: Windows Storage Server 2012 R2 Standard Edition. Phù hợp cho các doanh nghiệp đang sử dụng hạ tầng hệ thống của Microsoft.
Thiết bị lưu trữ NAS HP StoreEasy 1440 cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. - Intel® Xeon E5-2403v2 1.8GHz quad core processor, 8 GB Memory, and 4 LFF drive slots. 1U rack mount. - Hỗ trợ số lượng người dùng kết nối đồng thời lên đến 1300. - Giao tiếp mạng: 1 x 1Gb 366i Ethernet Adapter. - Hệ điều hành: Windows Storage Server 2012 R2 Standard Edition. Phù hợp cho các doanh nghiệp đang sử dụng hạ tầng hệ thống của Microsoft. - Mã sản phẩm: Xem bên dưới.