Tape Backup - Sao Thiên Vương, Phân phối thiết bị mạng MikroTik, HP, Cisco, Fortigate, Peplink, Extreme networks, ...

Trang nhất Sản phẩm Thiết bị lưu trữ Tape Backup

Tape Backup

Tape Backup

- Thiết bị backup băng từ hãng IBM. - Mã sản phẩm: 3572-S6H. - Các thành phần đi kèm: xem bản bên dưới.
- Thiết bị backup băng từ hãng IBM. - Mã sản phẩm: 3580-H6S. - Các thành phần đi kèm: xem bản bên dưới.
Thiết bị lưu trữ băng từ HP StoreEver LTO-6 Ultrium 6250 Tape Drive in 1U Rack-mount Kit - Recording technology: LTO-6 Ultrium 6250 - Capacity: 6.25TB - Compressed: 2.5:1 - Transfer rate: 1.45 TB/hr - Compressed: 2.5:1 - Mã sản phẩm: C0L99A
Thiết bị lưu trữ băng từ HP StoreEver LTO-6 Ultrium 6650 Internal Tape Drive - Recording technology: LTO-6 Ultrium 6650 - Capacity: 6.25TB - Compressed: 2.5:1 - Transfer rate: 1.45 TB/hr - Included: Host interface 3 Gb/sec SAS - Mã sản phẩm: EH963A
Thiết bị lưu trữ băng từ HP StoreEver LTO-6 Ultrium 6650 External Tape Drive - Recording technology: LTO-6 Ultrium 6650 - Capacity: 6.25TB - Compressed: 2.5:1 - Transfer rate: 1.45 TB/hr - Compressed: 2.5:1 - Included: Host interface 6 Gb/sec SAS - Mã sản phẩm: EH964A
Thiết bị lưu trữ băng từ HP StoreEver LTO-6 Ultrium 6250 External Tape Drive - Recording technology: LTO-6 Ultrium 6250 - Capacity: 6.25TB - Compressed: 2.5:1 - Transfer rate: 1.45 TB/hr - Included: Host interface 6 Gb/sec SAS - Mã sản phẩm: EH970A