Catalyst 2960 - 2960S Series - Trang 2 - Sao Thiên Vương, Phân phối thiết bị mạng MikroTik, Ubiquiti Unifi

Trang nhất Sản phẩm Thiết bị mạng Thiết bị mạng Cisco Catalyst 2960 - 2960S Series

Catalyst 2960 - 2960S Series

Catalyst 2960 - 2960S Series

Thiết bị mạng Cisco Catalyst Switch 2960-48PST Layer 2 - 48 x 10/100 PoE Ports - 2 x 1000BT - 2 x SFP - LAN Lite Image - Managed - Mã sản phẩm: WS-C2960+48PST-S
Cisco Catalyst Switch 2960+24PC Layer 2 - 24 x 10/100 PoE Ports - 2 x T/SFP - LAN Lite Image - Managed - Mã sản phẩm: WS-C2960+24PC-S
Thiết bị mạng Cisco Catalyst 2960S-48TS Layer 2 - 48 x 10/100/1000 Ports - Gigabit Ethernet Switch - 2 x SFP - LAN Lite - Managed - Mã sản phẩm: WS-C2960S-48TS-S
- Thiết bị mạng Cisco Catalyst 2960S-24TS Layer 2 - 24 x 10/100/1000 Ports - Gigabit Ethernet Switch - 2 x SFP - LAN Lite - Managed - Mã sản phẩm: WS-C2960S-24TS-S
Thiết bị mạng Cisco Cisco Catalyst Switch 2960-48TC Layer 2 - 48 x 10/100 Ports - 2 x T/SFP - LAN Base Image - Managed - Mã sản phẩm: WS-C2960-48TC-L
- Thiết bị mạng Cisco Catalyst Switch 2960+24TC Layer 2 - 24 x 10/100 Ports - 2 x T/SFP - LAN Base Image - Managed - Mã sản phẩm: WS-C2960+24TC-L
Thiết bị mạng Cisco Catalyst switch 2960 48 10/100 + 2 T/SFP LAN Lite Image - Layer 2 switch - Mã sản phẩm: WS-C2960+48TC-S
Thiết bị mạng switch Cisco Catalyst 2960 Plus 24 ports 10/100 + 2 ports T/SFP, LAN Lite - Layer 2 switch - Mã sản phẩm WS-C2960+24TC-S.
  Trang trước  1 2Trang sau