Bản quyền phần mềm - Sao Thiên Vương, Phân phối thiết bị mạng MikroTik, HP, Cisco, Fortigate, Peplink, Extreme networks, ...

Trang nhất Sản phẩm Bản quyền phần mềm

Bản quyền phần mềm

Bản quyền phần mềm

Bản quyền phần mềm Veritas BACKUP EXEC SERVER ED WIN 1 SERVER ONPREMISE STANDARD LICENSE + ESSENTIAL MAINTENANCE BUNDLE INITIAL 12MO CORPORATE
- Phù hợp với doanh nghiệm nhỏ. - Bảo vệ máy tính để bàn, máy tính xách tay. - Bảo mật giao dịch ngân hàng trực tuyến và truy cập Internet. - Tăng năng suất – bằng cách giúp bạn quản lý việc sử dụng Internet. - Bảo vệ thông tin kinh doanh và thông tin của khách hàng. - Bảo vệ nhận dạng số của bạn. - Cung cấp cho bạn khả năng bao quát.
- Phù hợp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ với nhiều máy chủ, hệ điều hành máy trạm phức hợp: Windows, MacOS, ... - Chống phần mềm độc hại nhiều lớp. - Kiểm soát thiết bị đầu cuối – Ứng dụng, Thiết bị và Web. - Bảo mật di động và quản lý thiết bị di động... - Quản lý tập trung.
Bản quyền phần mềm Microsoft Windows 10 các phiên bản. Chi tiết xem bản bên dưới.
Bản quyền phần mềm Microsoft SQL Server các phiên bản. Chi tiết xem bản bên dưới.
Bản quyền phần mềm Microsoft Exchange Server 2013 các phiên bản. Chi tiết xem bản bên dưới.
Bản quyền phần mềm Microsoft Windows Server 2012 các phiên bản. Chi tiết xem bản bên dưới.
Bản quyền phần mềm Microsoft Office 2013 các phiên bản. Chi tiết xem bản bên dưới.
Bản quyền phần mềm Microsoft Windows 8.1 các phiên bản. Chi tiết xem bản bên dưới.
Bản quyền phần mềm Microsoft Windows 7 các phiên bản. Chi tiết xem bản bên dưới.
Trang trước1 2  Trang sau